Manual de instrucciones ASUS G750JH-T4103H

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico... ¡NO OLVIDES LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMPRAR!

Enlaces patrocinados

Si el contenido de este documento corresponde al folleto, instrucciones, lista de instrucción, de instalación o de utilización, al manual, al esquema de montaje o a la guía que compras, no dudes en telecargarlo. Lastmanuals te permite acceder fácilmente a la información de las instrucciones ASUS G750JH-T4103H. Esperamos que el manual ASUS G750JH-T4103H te sea útil.

Lastmanuals permite descargar las instrucciones ASUS G750JH-T4103H.


ASUS G750JH-T4103H : Telecargar las instrucciones integralmante (13220 Ko)

Puedes descargar las siguientes instrucciones anexas a este producto:

   ASUS G750JH-T4103H (10291 ko)

Manual de resumen: instrucciones de uso ASUS G750JH-T4103H

Las instrucciones detalladas para la utilización aparecen en la Guía del usuario.

[. . . ] Notebook PC Manual electronic RO7859 Prima ediţie Mai 2013 Informaţii referitoare la drepturile de autor Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS. Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea. [. . . ] LAN, apoi selectaţi Properties (Proprietăţi). Manual electronic pentru notebook 59 5. Atingeţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protocol Internet versiunea 4(TCP/IPv4)), apoi Properties (Proprietăţi). 6. Atingeţi Obtain an IP address automatically (Obţinere automată a adresei IP), apoi OK. NOTĂ: Dacă utilizaţi o conexiune PPPoE, continuaţi cu paşii următori. 60 Manual electronic pentru notebook 7. Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center (Centru reţea şi partajare), apoi atingeţi Set up a new connection or network (Configurare conexiune sau reţea nouă). 8. Selectaţi Connect to the Internet (Conectare la Internet), apoi atingeţi Next (Următorul). Manual electronic pentru notebook 61 9. Atingeţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă (PPPoE)). 10. Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator), Password (Parolă) şi Connection name (Nume conexiune), apoi atingeţi Connect (Conectare). 12. Atingeţi în bara de activităţi, apoi conexiunea pe care tocmai aţi creat-o. de utilizator şi parola, apoi atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni conectarea la Internet. 62 Manual electronic pentru notebook Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice 1. Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice. 2 Atingeţi Use the following IP address (Se utilizează următoarea adresă IP). 3. Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. 4. Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred DNS server address (Adresă preferată pentru serverul DNS) şi Alternate DNS server address (Adresă alternativă pentru serverul DNS, apoi atingeţi OK. Manual electronic pentru notebook 63 Oprirea notebookului Puteţi opri notebookul utilizând una dintre următoarele proceduri: • Atingeţi din Charms bar, apoi > Shut down (Închidere) pentru a efectua o închidere normală. • În ecranul de conectare atingeţi down (Închidere). > Shut • De asemenea, puteţi să închideţi notebook PC-ul utilizând modul Desktop. Pentru aceasta, lansaţi desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a lansa fereastra de închidere. Selectaţi Shut Down (Închidere) din lista derulantă şi faceţi clic pe OK. • Dacă notebookul nu reacţionează, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru (4) secunde, până când notebookul se opreşte. Trecerea notebookului în modul Repaus Pentru a trece notebookul în modul Repaus, apăsaţi o singură dată pe butonul de alimentare. De asemenea, puteţi trece notebook PC-ul în modul de repaus utilizând modul Desktop. Pentru aceasta, lansaţi desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a lansa fereastra de închidere. Selectaţi Sleep (Repaus) din lista derulantă şi faceţi clic pe OK. 64 Manual electronic pentru notebook Capitolul 4: Aplicaţii ASUS Manual electronic pentru notebook 65 Aplicaţii oferite de ASUS LifeFrame Îmbunătăţiţi funcţiile camerei dvs. Creaţi instantanee, editaţi fotografii, înregistraţi filme, înregistraţi fişiere audio, utilizaţi camera web ca dispozitiv de monitorizare de securitate şi jucaţi jocuri utilizând această aplicaţie. Pentru a lansa aplicaţia Life Frame apăsaţi pe . Bara de instrumente de arhivare afişează fişierele salvate ale unei funcţii într-o vizualizare cu miniaturi. Buton pentru acţiuni Moduri s Capturare Setări pentru camera Web Buton Urmărire feţe Mărire/Micşorare 66 Manual electronic pentru notebook Funcţii Life Frame Camera (Aparat foto) Utilizaţi această funcţie pentru a realiza fotografii utilizând camera web. Camcorder (Cameră video) Utilizaţi această funcţie pentru a realiza înregistrări video utilizând camera web. Monitor (Monitorizare) Această funcţie vă permite să utilizaţi camera web ca monitor video de securitate, care detectează automat mişcarea şi o capturează într-o fotografie. Voice Recorder (Reportofon) Utilizaţi această funcţie pentru a înregistra fişiere audio în notebook-ul dvs. Game (Joc) Această funcţie vă permite să jucaţi jocuri utilizând camera web. Manual electronic pentru notebook 67 Power4Gear Hybrid Optimizaţi performanţa notebook-ului dvs. utilizând modurile de economie de energie oferite de Power4Gear. NOTĂ: Deconectarea notebook-ului de la alimentator comută automat aplicaţia Power4Gear Hybrid în modul de economisire a bateriei. Pentru a lansa Power4Gear Hybrid apăsaţi pe . Selectaţi dintre acest moduri de administrare a alimentării. Utilizaţi aceste opţiuni pentru a particulariza modul Economisire energie. Vă permite să ascundeţi pictogramele de pe desktop şi să activaţi sau să dezactivaţi modul Prezentare. Modul Performance (Performanţă) Utilizaţi acest mod atunci când utilizaţi notebook-ul pentru a realiza activităţi care necesită o performanţă ridicată, precum jocuri sau prezentări profesionale. Modul Battery Saving (Economisire baterie) Acest mod extinde durata de viaţă a bateriei notebook-ului dvs. atunci când este conectat la alimentator sau când rulează numai cu alimentare de la baterie. 68 Manual electronic pentru notebook USB Charger+ (Încărcător USB) Funcţia USB Charger+ (Încărcător+ USB) vă permite să încărcaţi rapid dispozitive mobile prin portul de încărcare USB al dispozitivului ASUS Notebook PC. Această caracteristică poate fi utilizată şi atunci când notebook-ul se află în modul de repaus, de hibernare sau când este închis (numai la anumite modele). NOTĂ: Funcţia USB Charger+ este disponibilă de la portul dvs. ATENŢIE: Jeśli podłączone urządzenia będą się przegrzewać należy je natychmiast odłączyć . Utilizarea setărilor Încărcător+ USB Setările funcţiei Încărcător+ USB vă permit să setaţi limita pentru funcţia Încărcător+ USB atunci când dispozitivul ASUS Notebook PC funcţionează pe baterie. Această vă permite să alimentaţi dispozitive atunci când notebook-ul dvs. [. . . ] (Russian) 116 Manual electronic pentru notebook Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică Informaţii de siguranţă pentru laser Avertizări de siguranţă privind unitatea CD-ROM PRODUS LASER CLASA 1 AVERTISMENT!Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs. , contactaţi un tehnician autorizat pentru asistenţă. Eticheta de avertizare pentru service ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE. Reglementări CDRH Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for Devices and Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi medicamente a SUA a implementat reglementările pentru produse laser în 2 august 1976. [. . . ]

CONDICIONES PARA DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES ASUS G750JH-T4103H

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico...
En ningún caso, Lastmanuals será responsable si el documento que has buscado no está disponible, está incompleto, en otro idioma diferente del tuyo o si la designación y el idioma no corresponden. Lastmanuals no se ocupa de las traducciones.

Para descargar las instrucciones ASUS G750JH-T4103H, haz clic en "Descargar las instrucciones" si aceptas los términos del presente contrato.

Buscar una instrucción

 

Copyright © 2015 - LaInstrucciones - Reservados todos los derechos
Los nombres y las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

flag