Manual de instrucciones HOTPOINT RDSG 86407 S EU

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico... ¡NO OLVIDES LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMPRAR!

Enlaces patrocinados

Si el contenido de este documento corresponde al folleto, instrucciones, lista de instrucción, de instalación o de utilización, al manual, al esquema de montaje o a la guía que compras, no dudes en telecargarlo. Lastmanuals te permite acceder fácilmente a la información de las instrucciones HOTPOINT RDSG 86407 S EU. Esperamos que el manual HOTPOINT RDSG 86407 S EU te sea útil.

Lastmanuals permite descargar las instrucciones HOTPOINT RDSG 86407 S EU.


HOTPOINT RDSG 86407 S EU : Telecargar las instrucciones integralmante (2947 Ko)

Puedes descargar las siguientes instrucciones anexas a este producto:

   HOTPOINT RDSG 86407 S EU (6700 ko)

Manual de resumen: instrucciones de uso HOTPOINT RDSG 86407 S EU

Las instrucciones detalladas para la utilización aparecen en la Guía del usuario.

[. . . ] Acest simbol îţi aminteşte să citeşti acest manual de instrucţiuni. RO RO Română, 1 HR Hrvatski, 13 ES Español, 25 Sumar Instalare, 2-3 Despachetare şi punere la nivel Racorduri hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare Date tehnice Întreţinere şi curăţire, 4 Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric Curăţarea maşinii de spălat Curăţarea compartimentului pentru detergent Îngrijirea uşii şi a tamburului Curăţarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apă RDSG 86407 Precauţii şi sfaturi, 5 Siguranţa generală Scoaterea aparatului din uz Deschiderea manuală a uşii Panoul de control Display Descrierea maşinii de spălat, 6-7 Cum se efectuează un ciclu de spălare sau de uscare, 8 Programe, 9 Tabel de programe Detergenţi şi rufe, 10 Sertarul detergenţilor Pregătirea rufelor Programe particulare Sistemul de echilibrare a sarcinii Anomalii şi remedii, 11 Asistenţă, 12 1 Instalare RO !Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să rămână împreună cu maşina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente. Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii importante cu privire la instalare, la folosire şi la siguranţă. O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii şi evită vibraţii, zgomote şi deplasări pe timpul funcţionării. [. . . ] Štoviše, pritisak na odgovarajuću tipku omogućuje prikazivanje maksimalnih vrijednosti temperature i brzine centrifugiranja, odnosno načina sušenja koji se odnose na odabrani program ili na posljednje odabrane programe – ako su te postavke kompatibilne s odabranim programom. “Faze ciklusa pranja” koje odgovaraju odabranom ciklusu pranja te “faza ciklusa pranja” ciklusa pranja u tijeku pojavljuju se u dijelu B: Glavno pranje Ispiranje Centrifuga/Izbacivanje vode Sušenje Ikone koje odgovaraju “temperaturi”, “centrifugi” i “sušenju” (počevši s lijeva) prikazuju se u dijelu C. Crtice “temperature” pokazuju maksimalnu razinu temperature koju možete odabrati za postavljeni ciklus. Crtice “centrifuge” pokazuju maksimalnu razinu centrifugiranja koju možete odabrati za postavljeni ciklus. Kontrolno svjetlo ZAKLJUČANA VRATA : osvijetljeni simbol pokazuje da su vrata zaključana. Kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje, prije otvaranja vrata pričekajte da se simbol isključi. Kako biste otvorili vrata dok se ciklus odvija, pritisnite tipku START/PAUSE: ako se simbol ZAKLJUČANA VRATA isključi, možete otvoriti vrata. 19 Kako obaviti ciklus pranja ili ciklus sušenja HR 1. UKLJUČITE STROJ. Pritisnite tipku : kontrolno svjetlo START/PAUSE polako trepće zelenom bojom. Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici programa i ciklusa pranja na sljedećoj stranici. Izvucite ladicu za deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u “Deterdženti i rublje”. Za svaki ciklus pranja postavljene su određena temperatura i brzina centrifugiranja: te vrijednosti možete prilagoditi. Služite se odgovarajućim tipkama: Izmjena temperature i/ili brzine centrifugiranja. Stroj automatski prikazuje maksimalne vrijednosti temperature i brzine centrifugiranja postavljene za odabrani ciklus ili postavke koje ste posljednje rabili – ako su one kompatibilne s odabranim ciklusom. Temperaturu možete sniziti pritišćući tipku sve do dostizanja postavke “OFF”, za hladno pranje. Brzinu centrifugiranja možete postupno smanjiti pritišćući tipku sve do njenog potpunog isključivanja (postavka “OFF”). Ako ponovno pritisnete ove tipke, vratit će se maksimalne vrijednosti. Postavljanje ciklusa sušenja Kad prvi put pritisnete tipku , stroj automatski odabire maksimalni ciklus sušenja koji je kompatibilan s odabranim ciklusom pranja. Idućim pritiscima smanjujete stupanj, a zatim i vrijeme sušenja, sve do potpunog isključenja ciklusa (“OFF”). A – Na temelju željenog stupnja sušenja rublja: Glačalo “A1” – prikladno za rublje koje kasnije treba izglačati; preostala vlažnost omekšava nabore pa ih je stoga lakše ukloniti. Vješalica “A2” – savršeno za one komade rublja koji ne zahtijevaju potpuno sušenje. Ormar “A3” – prikladno za rublje koje se može staviti u ormar bez glačanja. Ako je količina rublja za pranje i sušenje puno veća od maksimalne navedene količine, obavite ciklus pranja pa kad on završi podijelite komade rublja u više skupina i jednu od njih vratite natrag u bubanj. [. . . ] El ciclo de lavado no comienza. Posibles causas / Solución: • El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto. • • • • • • • • • • • La puerta no está correctamente cerrada. El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo. El botón START/PAUSE no ha sido presionado. La lavasecadora no carga agua (En la pantalla se visualiza el mensaje “H2O” centelleante). La lavasecadora carga y descarga • El tubo de descarga no está instalado entre los 65 y 100 cm. [. . . ]

CONDICIONES PARA DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES HOTPOINT RDSG 86407 S EU

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico...
En ningún caso, Lastmanuals será responsable si el documento que has buscado no está disponible, está incompleto, en otro idioma diferente del tuyo o si la designación y el idioma no corresponden. Lastmanuals no se ocupa de las traducciones.

Para descargar las instrucciones HOTPOINT RDSG 86407 S EU, haz clic en "Descargar las instrucciones" si aceptas los términos del presente contrato.

Buscar una instrucción

 

Copyright © 2015 - LaInstrucciones - Reservados todos los derechos
Los nombres y las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

flag