Manual de instrucciones HP PHOTOSMART A636 GUÍA BÁSICA

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico... ¡NO OLVIDES LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMPRAR!

Enlaces patrocinados

Si el contenido de este documento corresponde al folleto, instrucciones, lista de instrucción, de instalación o de utilización, al manual, al esquema de montaje o a la guía que compras, no dudes en telecargarlo. Lastmanuals te permite acceder fácilmente a la información de las instrucciones HP PHOTOSMART A636. Esperamos que el manual HP PHOTOSMART A636 te sea útil.

Lastmanuals permite descargar las instrucciones HP PHOTOSMART A636.


HP PHOTOSMART A636 GUÍA BÁSICA: Telecargar las instrucciones integralmante (5593 Ko)

Puedes descargar las siguientes instrucciones anexas a este producto:

   HP PHOTOSMART A636 (3840 ko)
   HP PHOTOSMART A636 SETUP GUIDE (1167 ko)

Manual de resumen: instrucciones de uso HP PHOTOSMART A636GUÍA BÁSICA

Las instrucciones detalladas para la utilización aparecen en la Guía del usuario.

[. . . ] HP Photosmart A630 series Guía básica Podrczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Quedan prohibidas la reproducción, adaptación o traducción del presente material sin previa autorización por escrito de Hewlett-Packard, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual. Las únicas garantías para los productos y servicios HP son las descritas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado deberá interpretarse como una garantía adicional. [. . . ] Opcja menu: Opcje dostpne w biecym menu. Menu Setup (Ustawienia) 33 Polski Rozdzial 2 4. By wyj z menu, dotknij . 2 Podstawowe informacje o drukowaniu W tej czci opisano podstawowe informacje o drukowaniu zdj. Informacje na temat instalacji i wymiany wkladu drukujcego przed drukowaniem mona znale w instrukcji instalacyjnej dolczonej w pudelku z drukark oraz w , , Wkladanie lub wymiana kasety drukujcej" na stronie 45. Ladowanie papieru Korzystanie z papieru fotograficznego HP Advanced. Ten papier jest specjalnie opracowany do wspólpracy z atramentami uywanymi w drukarce i uzyskiwania wspanialych zdj. Uycie innych papierów fotograficznych spowoduje uzyskanie gorszych wyników. Domylnym ustawieniem drukarki jest drukowanie zdj najwyszej jakoci na papierze fotograficznym HP Advanced. Drukujc na innym papierze, naley pamita o zmianie typu papieru w menu drukarki lub w oknie dialogowym drukowania. Wicej informacji na ten temat znajdziesz w pelnym Podrczniku uytkownika pod adresem: www. hp. com/support. List dostpnych typów papieru do drukarek atramentowych firmy HP oraz informacje o moliwoci zakupu materialów eksploatacyjnych mona znale na stronach sieci Web: · · · · www. hpshopping. com (USA) www. hpshopping. ca (Kanada) www. hp. com/eur/hpoptions (Europa) www. hp. com (wszystkie pozostale kraje/regiony) Polski 34 Ladowanie papieru 1. Automatycznie otworzy si zasobnik wejciowy. Podrczny przewodnik HP Photosmart A630 series 1 2 3 Zasobnik wejciowy Prowadnica szerokoci papieru Zasobnik wyjciowy 2. Zaladuj maksymalnie 20 arkuszy papieru fotograficznego stron do drukowania lub stron blyszczc skierowan do przodu drukarki. Jeli uywany jest papier z zakladkami, naley go zaladowa w taki sposób, aby krawd z zakladkami byla podawana na kocu. Ladujc papier, naley dosun go do lewej strony zasobnika wejciowego i docisn w dól, do oporu. Dosu cile prowadnic szerokoci papieru do brzegu papieru, tak aby nie byl zgity. Wkladanie karty pamici Wló kart pamici do odpowiedniego gniazda, etykiet do góry i metalowymi stykami do wntrza drukarki. Rysunek 2-1 Gniazda kart pamici Wkladanie karty pamici 35 Polski Rozdzial 2 Etykieta 1 2 3 4 Opis xD-Picture Card Compact Flash I i II Memory Stick Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) Przestroga Nie naley wyjmowa karty pamici, gdy kontrolka karty pamici miga. Migajca kontrolka oznacza, e drukarka lub komputer aktualnie korzysta z karty pamici. Gdy kontrolka karty pamici na drukarce wieci wiatlem ciglym, mona bezpiecznie wyj kart z gniazda. Drukowanie zdj z karty pamici W tej czci opisano kilka sposobów na drukowanie zdj z karty pamici, w tym jednego zdjcia, wielu zdj, wielu kopii jednego zdjcia itd. Wane: Zdjcia blyskawicznie wysychaj i mona je bra do rki zaraz po wydrukowaniu. Firma HP zaleca jednak pozostawienie zadrukowanej powierzchni odkrytej, tak aby miala kontakt z powietrzem przez 3 minuty po wydrukowaniu. Pozwoli to na pelne uwidocznienie si kolorów przed zloeniem zdj razem lub umieszczeniem ich w albumie. W razie potrzeby dotknij opcji Home (Pocztek) na ramce szybkiego wybierania by powróci do menu Photosmart Express. Dotknij przycisk Podgld i wydruk i przejrzyj zdjcia na wloonej karcie pamici. [. . . ] Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zuytych urzdze mona uzyska u odpowiednich wladz lokalnych, w przedsibiorstwie zajmujcym si usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. [. . . ]

CONDICIONES PARA DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES HP PHOTOSMART A636

Lastmanuals ofrece un servicio comunitario para compartir, de archivos en línea, de búsqueda de documentación relacionada con la utilización de materiales o programas: folleto, instrucciones, folleto de utilización, guía de instalación, manual técnico...
En ningún caso, Lastmanuals será responsable si el documento que has buscado no está disponible, está incompleto, en otro idioma diferente del tuyo o si la designación y el idioma no corresponden. Lastmanuals no se ocupa de las traducciones.

Para descargar las instrucciones HP PHOTOSMART A636, haz clic en "Descargar las instrucciones" si aceptas los términos del presente contrato.

Buscar una instrucción

 

Copyright © 2015 - LaInstrucciones - Reservados todos los derechos
Los nombres y las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

flag